GreenStars system

Ett komplett GreenStar-system innehåller allt för att få ett skrov körklart med propeller, axelgenomföring, motor, motorfäste, fartreglage, landströmssystem, kablar och tankmätare. * EcoCharge relanseras inom kort.

 

Klicka på cirklarna för att läsa mer om GreenStars systemkomponenter!


Motorspecifikationer

GreenStar 10 GreenStar 18 GreenStar SD10
MOTORVIKT 14 kg 32 kg 29 kg
MAXEFFEKT 4,8 kW 9,6 kW 5 kW
MAX KONTINUERLIG EFFEKT 3,6 kW 5,8 kW 3,6 kW
MAX STATISK DRAGKRAFT 100 kp 170 kp 100 kp
JÄMFÖRBAR DRAGKRAFT 10 hk dieselmotor 18 hk dieselmotor 10 hk dieselmotor
PROPELLERLADDNING Propeller: Flexofold 14*9 Propeller: Flexofold Propeller: Flexofold 14*9
5-10-15 KNOP 40 – 600 – 2000 W vid 12V 50 – 900 – 3000 W vid 12V
40 – 600 – 2000 W vid 12V
DIMENSIONER