Support – Vanliga frågor

Support – Vanliga frågor

Support – Vanliga frågor

Support – Vanliga frågor

Kan man installera ett GreenStar-system själv?

Många av våra eftermarknadskunder har faktiskt gjort installationen själv. Systemet är väl genomtänkt och väldigt flexibelt i sin uppbyggnad vilket gör att man nästan alltid kan få till en riktigt bra installation. Glöm dock inte att skicka in installationsprotokollet som ger dig 3 års systemgaranti.


Kräver GreenStar-systemen något underhåll?

Allting behöver underhåll men i det här fallet är det ovanligt lite. Man bör förslagsvis innan säsongens start kontrollera att kablar och bultar sitter fast som det skall och att offeranoden om man har en sådan är ok. Batterierna bör även laddas höst och vår men kan med fördel stå kvar i båten under vintern. Systemet i övrigt behöver ingen tillsyn och är helt fritt från remmar, oljor, fetter mm.


Är GreenStar-systemet ljudlöst under drift?

Vid normalfart är driften i det närmaste ljudlös men vid fullfart bullrar och vibrerar det från propellern. Vid laddning känns en svag vibration från propellerbladen.


Kan man återanvända sin gamla propeller, axel mm?

Ofta kan man det, men det är ytterst ovanligt att våra kunder gör det då vår systemgaranti inte gäller för sådana installationer. En annan anledning är man med våra systemkomponenter får ner friktion, ljud och service-punkter, samtidigt som man i samband med resten får köpa detta till ett mycket förmånligt pris.


Går det att använda GreenStar-systemen i motorbåtar?

Självklart, vi leverar sådana system till både varv och installatörer.


Hur mycket kan man ladda när man seglar?

Det beror väldigt mycket på hur båten ser ut och hur fritt propellern får jobba. En bra tumregel är att man på 10 min hamn- och sätta segelmanövrar förbrukar det som man vid segling i 5 knop kan återladda på ca 45 min. Seglar man fortare laddar man mer och seglar man långsammare laddar man mindre.


Hur stora batterier behöver man?

För att systemet skall fungera krävs att man har 2 st 12 V batterier. Storleken på dessa spelar inte så stor roll för systemets funktion, utan styr mest hur lång driftstid man får. Typiskt är att man har 4 till 8 st 100 Ah/12 V batterier. En sådan bank brukar ge en driftstid på mellan 6 och 10 h beroende på vilken båt man har.


Finns det någon eltankmätare med i systemet?

Ja, en eltankmätare ingår i ett komplett system. Mätaren visar bland annat “%-kvar”, “time to go”, spänning och ström.


Går det att koppla in ett elverk till systemet?

Ja det går bra. Här finns i princip två olika lösningar. Antingen har man en fast monterad generator som direkt med likström laddar batterierna. Detta är en dyr men väldigt fin lösning.
Den andra varianten är att man kopplar landströmskabeln till ett portablet elverk, tex Honda eu 10i. Elverket får sedan stå och tuffa i sittbrunnen. Denna lösning klarar inte att förse båten med den effekt som krävs för full fart men tillräckligt för att föra fram båten i en lugnare takt. Kontakta oss gärna så skickar vi en offert till dig på ett bra hybridsystem för just din båt.


Varför fälls inte propellern ihop i laddningsläget?

Vid segling fälls propellern ut när man kopplar in framdriften ”Low” och sedan för spaken ett snäpp tillbaka till ”Charge”. Nu snurrar propellern av vattenrörelsen och hålls utfälld av centrifugalkraften. Om farten är över 4 knop belastas motorn långsamt, som nu är en effektiv generator, genom att ta ut lagom ström från generatorn och omvandla den till batteriladdningsspänning. Strömmen som generatorn kan belastas med, utan att propellern fälls ihop, är en funktion av båtens fart genom vattnet. Strömuttaget och därmed propellerns släpmotstånd är ställbart.


Är elmotorn elektriskt isolerad från propelleraxeln?

Rotorlindningarna är galvaniskt skilda från propelleraxeln och motorkåpan. Gummidämpningen i motorfästet dubbelisolerar el-motorn från skrovet. Med GreenStar speedShift är batteriplus bortkopplad.