Om GreenStar Marine

Om GreenStar Marine

Om GreenStar Marine

Om GreenStar Marine

Kraft: Det är vad vi gör, vad vi erbjuder, och hela tiden eftersträvar. Vi vill erbjuda våra kunder ett alternativ med en effektiv, förnyelsebar och varaktig energikälla ombord. Detta är vad som driver oss och vad GreenStar Marine passionerat strävar efter att leverera.

Föreställ dig känslan av att båten drivs framåt i absolut tystnad med ett enkelt tryck på en spak. Detta var en gång vår vision, och är nu vår verklighet. Statistiken visar att 90% av dem som provat ett elektriskt marint framdrivningssystem (EMF) senare valt att installera det permanent. Idag finns det över 250 båtägare världen över som redan har ersatt sina föråldrade diesel / bensin motorer med elektrisk framdrivning från GreenStar Marine.

GreenStar Marine arbetar kontinuerligt med utveckling av nya produkter. Vi är nu i färd med att utveckla nästa era av innovativa framdrivningssystem i samarbete med bilindustrin. Eftersom utvecklingen går fort framåt inom både el och hybridfordorn, är vi nu bara ett litet steg bort från att skapa en lösning för ett ännu mer hållbart och roligare båtliv.
GreenStar Marine har en expertgrupp av utvecklare som utgår från vårt huvudkontor i Sverige. De är specialiserade på elektrisk marin, hybrid marin framdrivning, och har haft en enda uppgift under de senaste 10 åren: Att framgångsrikt utveckla de mest effektiva och miljövänliga lösningarna inom elektrisk framdrivning.

Detta målinriktade team fokuserar nu på att forma ett framdrivningssystem som lämpar sig för den globala varvsindustrin och på så sätt öka tillgängligheten på grön kraft och ökad komfort för världens båtägare.
GreenStar Marine är ett företag som kombinerar banbrytande uppfinningsrikedom av svenskt ingenjörskonst med den amerikanska andan i nyföretagande. Allt för att leverera bästa möjliga drivsystem till de mest prestigefyllda varven i världen.

Allt hade sin början i slutet av 90-talet, då en grupp svenska ingenjörer startade ett företag för att designa en serie av elektriska drivsystem som började efterfrågas av båtägare på den Svenska marknaden.

Företaget fick stor uppmärksamhet då man hade lyckats att ta fram ett system med mycket hög verkningsgrad och som erbjöd kunden både komfort och säkerhet. Stefan Larsson, ägare till företaget uppfann också ett system för propellerladdning med foldingpropeller som patenterades. Denna teknik använder vi än idag och har gjort systemet helt självförsörjande.

År 2010 förenades den svenska gruppen av ingenjörer med amerikanska entreprenörer och bildade ett företag för möta upp mot den ökade efterfrågan som skapats av ny batteriteknik och ökad förståelse för miljön och energiförbrukning världen över. Green Star Marines innovationer har fått utmärkelser på flertalet båtmässor där man har belönat företag med miljövänliga alternativ för den marina marknaden. Vi går en ljus framtid tillmötes och vi märker att båtägarna börjar se att våra system inte bara är pålitliga utan även bekväma och lyxiga.