Tillbehör - GreenStar axelrör


GreenStar axelrör

Axelrör speciellt framtaget för GreenStars system för bästa prestanda.

GreenStar axelrör
På en långkölad båt får man inte plats med någon strut. Till dessa båtar använder vi därför ett rör utan strut. Kring propellerns kropp monteras istället vår lagerlåsning med kopp som på ett snyggt sätt döljer propellerkroppen, offeranoden och axeln samtidigt som den förhindrar att linor fastnar runt propelleraxeln.