Tillbehör - GreenStar axelrör med strut


GreenStar axelrör med strut

Axelrör med strut minskar motståndet och ger bättre verkningsgrad.

GreenStar axelrör med strut
Strömningen kring propellern är viktig. Vårt axelrör med strut gör att propellern kan arbeta mer ostörd vilket ger klart bättre verkningsgrad. Axelrörets utformning ger lågt släpmotstånd när propellern är ihopfälld och du seglar. Om olyckan skulle vara framme förhindrar struten dessutom att linan snurras och kilas fast runt propelleraxeln. Röret förhindrar dessutom påväxt på propelleraxeln.