Tillbehör - GreenStar DeepCycle


GreenStar DeepCycle

GreenStar DeepCycle erbjuder lång livstid och bra driftstid, anpassad för cykliskt användande.

GreenStar DeepCycle
GreenStar levererar den optimala lösningen för framdrivning av din båt. En av de viktigaste delarna i motorsystemet är batterierna. Vi har därför valt att erbjuda våra kunder djupcyklingsbara AGM batterier. GreenStar batteries är specifikt utvalda för våra motorsystem då de erbjuder en extremt lång livslängd och bra driftstid, då de är anpassade för cykliskt användande och djupa urladdningar.
Vi erbjuder alltid våra standardsystem med våra 12V 100Ah batterier då detta batteri har en standard storlek som är vanligt förekommande på marinmarknaden. Batteriets vikt är också hanterbar om man gör installationen själv.