Produkter - GreenStar 36D


GreenStar 36D

GreenStar 36D består av två elmotorer som tillsammans motsvarar en dieselmotor på ca 36 hk.


I systemet ingår:

GreenStar 36D motor
2x Motorfäste, komplett isolerad och flexibelt upphängd
2x SpeedShift, motorreglage och regulator
2x Axelkoppling
2x Propelleraxel, l=1,5 m, Ø=25 mm
2x Tvåbladig foldingpropeller från Flexofold
2x GreenStar offeranod, beväxningshämmande med lång livslängd
Demonteringsverktyg för foldingpropeller
2x Axeltätning komplett med RF slangklämmor, oljefri
2x Axellager, lågfriktionslager, Øy=38 mm, Øi=25 mm, l=40 mm
Kablage till drivsystemet, 50 mm2 högkvalitativ förtennad kabel
Eltankmätare, med bland annat ”% kvar” och ”Time to go”
Landströmspaket med 25m kabel och central
4 st batteriladdare på 12V, 25A

GreenStar 36D
Dubbelmontaget ger dig en unik manövreringsförmåga i trånga utrymmen. Motorerna är kompakta, lättinstallerade och näst intill underhållsfria. GreenStar 36D lämpar sig bäst till båtar med rak axel och med en vikt upp till 15 000 kg. Systemet levereras komplett med motorer, dubbla reglage, laddare, batteritankmätare och landströmspaket. Allt med plug and play kontakter för en enkel installation. Motorsystemet kräver en spänning på 48V DC och du väljer själv hur lång drivstid du vill ha genom att välja antal batterier. Vill du minska vikten men fortfarande ha en lång driftstid så kan du enkelt välja lithium batterier istället för våra djupcyklingsbara AGM batterier. Detta gör att du får samma driftstid men endast en tredjedel av vikten.

Motorspecifikation: GreenStar 36D

Motorvikt 64
Maxeffekt 19,2 kg
Max kontinuerlig effekt 11,6 kW
Maximal statisk dragkraft 340 kp
Jämförbar dragkraft 36 hk
Propellerladdning Propeller: Flexofold
5 - 10 - 15 knop 100 - 1800 - 6000 W vid 12V